Vyjádření prezidenta republiky na tiskovém brífinku při návštěvě Zlínského kraje

16. dubna 2024

Dobré dopoledne, dámy a pánové,

já především děkuji panu hejtmanovi za pozvání k návštěvě Zlínského kraje. Tím hlavním tématem, které v tomto kraji sleduji, je tradice a to, jak se promítá do dneška. Tento kraj je jeden asi z nejhomogennějších, pokud jde o zachování tradic, a to nejenom těch kulturních, ale i těch výrobních. Kraj je dnes silný nejenom v tradičních odvětvích jako je strojírenství, ale i v moderních technologiích, například v polovodičích.

My jsme začali dnešní návštěvu v jednom z nejtradičnějších podniků v České republice, firmě TON vyrábějící ohýbaný nábytek, která se datuje zpět sto šedesát let a představuje tak jednu asi z nejkontinuálněji existujících firem v dnešní České republice. Do dneška vyrábí nejenom kvalitní produkty, ale produkty, které oslovují i zákazníky v zahraničí, o čemž svědčí účast firmy na právě probíhajícím designovém veletrhu v Miláně. Pak jsme navštívili Základní a mateřskou školu v Mysločovicích jako takový pěkný příklad školy, která poskytuje vzdělání žákům z pěti okolních obcí, a vlastně i šestá obec ještě své děti do té školy posílá. Byla to velice příjemná návštěva. Měl jsem možnost i odpovídat na dotazy dětí. Pokračovali jsme do Zlína, kde jsem měl takovou kratičkou zastávku na zdejší Třetí základní škole, kde jsem se potkal s holčičkou, které jsem v kampani slíbil, že se za ní přijedu podívat, pokud budu zvolen, takže dnes jsem měl možnost ten slib splnit.

Pan hejtman tady na mě zatím počkal a měli jsme následně jednání s radou a zastupitelstvem. O některých tématech hovořil už pan hejtman. Já bych možná jenom doplnil, že se tady objevilo velice silné téma, které rezonuje ve všech krajích, které jsem zatím měl možnost navštívit, a to je zdravotnictví, konkrétně dostupnost kvalitní lékařské péče v odlehlejších regionech a nepoměr mezi poskytovanou péčí v některých velkých centrech a těmi vzdálenějšími regiony. Financování nemocnic, ať už se jedná například o poměr fakultních nemocnic, případně nemocnic zřizovaných krajem či jinými zřizovateli. To jsou všechno věci, které ovlivňují kvalitu života, což je jedna z věcí, o které jsme se bavili asi nejdéle, protože v kvalitě života spočívá to, jestli budeme schopni udržet rovnoměrný rozvoj všech krajů, jestli budeme schopni udržet mladé lidi ve vzdálenějších regionech, jestli budeme držet krok se světem, anebo jestli začneme zaostávat. Z debaty se zastupiteli bych možná ještě zmínil jedno téma, které je celorepublikové, a to je vztah se Slovenskem, protože blízkost Slovenska tady vytváří jistou obavu při vývoji současných vztahů, že by mohly být narušeny vztahy se slovenskou stranou, především ty mezilidské. Já jsem zastupitele ujistil o tom, že z mé strany bude velká snaha o to, aby kvalita vztahů mezi Slovenskem a Českou republikou na té především mezilidské úrovni zůstala co nejlepší, protože bychom ji neměli příliš nechat ovlivňovat nesouladem v některých jednotlivostech zahraniční politiky, a měli bychom být schopni oddělit tuto debatu od běžných mezilidských vztahů.

Odsud budeme pokračovat do firmy Vasky, která je dalším zástupcem nejenom tradičního odvětví v regionu, ale také příkladem velice úspěšné firmy, která se dokázala navrátit k tradičnímu řemeslu a zároveň mu dát moderní tvář a být úspěšná nejenom u nás, ale pronikat i do zahraničí. Možná sentimentálně zmíním i to, že firma Vasky koupila firmu Botas. Protože lidé mého věku si dobře pamatují, jak exkluzivními botami pro sport byly tehdy Botasky, takže se těším na to, že si tam dnes udělám radost a jedny si zase pořídím, po tolika letech.

Budeme pokračovat do Rožnova pod Radhoštěm, kde už se k těm tradicím dostaneme opravdu nejblíž, do muzea pod širým nebem. Budeme tam mít možnost debatovat i se starosty Rožnovska a já předpokládám, že se budeme zabývat možná částečně těmi tématy jako dosud tady na krajském úřadě, ale i těmi konkrétními, které je pálí.

Možná ještě jednu zmínku na okraji všeho toho, co jsme projednávali, a to je potřeba, aby problémy byly pokud možno řešeny tam, kde vznikají. Tím chci říct, abychom dali větší prostor starostům a hejtmanům v záležitostech, o kterých oni sami toho ví nejvíc. Jinými slovy, abychom byli schopni decentralizovat rozhodování v některých věcech, kde to dává smysl, na co nejnižší úrovně tak, aby byly místní problémy řešeny s co největší místní znalostí. Tolik asi na úvod.

Děkuji

Petr Pavel, prezident republiky, Zlín, 16. dubna 2024