Vyjádření prezidenta republiky na tiskovém brífinku při účasti na Summitu B9

11. června 2024

Dobrý den,

začali jsme dnešní den návštěvou našich vojáků na základně Adaži, na které plní už téměř šest měsíců úkol ve prospěch mise k ochraně a posílení východního křídla aliance. Máme zde celkem padesát sedm vojáků. Největší část z vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou a menší část od útvaru z Opavy. Vojáci byli velice dobře hodnoceni svými nadřízenými. Já jsem moc rád, že byli označeni za velice profesionální a zároveň kolegiální. Po půl roce budou teď střídáni svými kolegy ze Strakonic. Mise zde bude nadále pokračovat, ale dojde ke změnám z praporní na brigádní strukturu, takže následující půlrok bude vlastně výstavbou brigádního uskupení.

Z Adaži jsme se vrátili zpátky sem do Rigy, kde začalo zasedání skupiny B9 se dvěma pozvanými hosty – Švédskem a Finskem. Na programu byly dva hlavní body. Ten první se týkal milníků na cestě k summitu NATO ve Washingtonu, co bude jeho hlavním obsahem, a ten druhý byl zaměřen na podporu Ukrajiny. V rámci prvního bodu jsme projednávali především očekávané výstupy ze summitu, kde na prvním místě je posílení obranných schopností aliance ve vztahu k bezpečnostní situaci, samozřejmě ve vazbě na naplňování závazku na výdaje na obranu. Tím dalším bodem je formulování nebo spíš zadání formulace nového přístupu ve vztahu k Rusku. Tím třetím je vyjádření podpory Ukrajině, a to nejenom podpory materiální, dlouhodobé a finanční, ale také z hlediska jejího budoucího ukotvení do obranných a evropských struktur. Dalším bodem je spolupráce s indopacifickými partnery, a na posledním místě shoda na jmenování nového generálního tajemníka NATO.

Ve druhém bodě, podpora Ukrajiny, se jednalo především o třech hlavních bodech, a to v rámci generálním tajemníkem NATO definovaného balíku 3M, tedy mise, mission money a membership, přičemž tím první se nemyslí žádná vojenská mise, ale spíše koordinovaná pomoc, asistence ze strany aliance Ukrajině. Tím druhým se míní dlouhodobý finanční závazek tak, aby Ukrajina mohla fungovat nejenom jako stát, ale také mohla efektivně financovat svoji obranu. A tím třetím se nemyslí pozvání Ukrajiny do NATO. K tomu na summitu ve Washingtonu nedojde, ale měla by být jasně vyjádřena ve společné deklaraci vůle Ukrajinu do NATO přivést a nevratnost tohoto procesu. Zároveň součástí toho by mělo být oznámení o již uzavřených bilaterálních dohodách mezi členskými zeměmi NATO a Ukrajinou, které by měly Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky do doby plného členství.

Petr Pavel, prezident republiky, Riga, 11. června 2024