Vyjádření prezidenta republiky po setkání s nejvyššími ústavními činiteli

31. května 2023

Dobrý den Vám všem,

děkuji za hojnou účast. Zároveň chci poděkovat svým kolegům, ústavním činitelům a ministru zahraničí za dnešní schůzku, kterou považuji nejenom za mimořádně důležitou, ale taky za velice efektivní a pracovní. Shodli jsme se nejenom na tom, že chceme zahraniční politiku koordinovat dřív, to považujeme za důležité, ale shodli jsme se také na řadě praktických kroků, jak to budeme dělat, a to nejenom v rámci plánování našich zahraničních cest a návštěv, ale také z hlediska slaďování jejich obsahu, sekvence tak, abychom maximalizovali efekt pro Českou republiku. Budeme také vyhodnocovat, jak zahraniční cesty probíhaly, a navzájem se informovat o jejich výstupech.

Domluvili jsme se na tom, že periodicita těchto porad by měla být přibližně jednou za půl roku, ale mezitím si ještě uděláme jedno takové koordinační setkání k zahraniční politice v dlouhodobější perspektivě z hlediska dlouhodobějšího směřování České republiky.

Pokud jde o ta aktuální zahraničněpolitická témata, tak jsme se věnovali třem hlavním okruhům. Tím prvním je vztah k sousedům a formátům, jejichž jsme součástí. Druhým bodem byla Ukrajina především s ohledem na nadcházející summit NATO a třetím bodem Čína, a samozřejmě i vztah k Tchaj-wanu. Pokud jde o sousedy, Česká republika samozřejmě má zájem na dlouhodobém udržování co nejlepších vztahů s našimi sousedy. To se odráží i v zahraničních cestách, ať už mých nebo ostatních ústavních činitelů. A máme zájem i na hledání cest, jak efektivně využívat formáty, jako je V4, které budeme ve druhé polovině tohoto roku předsedat, jako je Slavkovský formát, jako je B9, případně Trojmoří. Budeme hledat takové cesty, které budou nejefektivnější pro různé úrovně. Ne všechny formáty pracují stejně na všech úrovních a proto se budeme zaměřovat na ty cesty, které pro Českou republiku budou nejúčinnější.

Pokud jde o Ukrajinu, tak jednoznačně setrváváme v podpoře Ukrajiny k dosažení výsledků, který bude pro Ukrajinu přijatelný. Budeme nadále podporovat její ambice pro vstup jak do NATO, tak do Evropské unie a budeme nadále podporovat aktivity, které povedou nejenom k obnově její suverenity, ale také k poválečné obnově Ukrajiny. Na summit proto jedeme s tím, že budeme podporovat dosažení co nejsilnějšího politického prohlášení ve vztahu k Ukrajině, právě zaměřené na budoucí členství, pokračování podpory a zřejmě i povýšení formátu, ve kterém dosud NATO s Ukrajinou jedná z úrovně komise na úroveň rady.

Pokud jde o Čínu, tak k Číně máme snahu zachovávat velice pragmatický přístup s tím, že vycházíme z jasného hodnotového základu. Na druhou stranu vnímáme realitu a nemáme zájem, jakkoliv se od Číny izolovat. To by ani prakticky nešlo, ale samozřejmě budeme usilovat o to, aby vztahy s Čínou byly založené na vzájemné výhodnosti, respektu a reciprocitě a s ohledem na nenaplnění některých především investičních ambicí a slibů, a také na situaci, ke které došlo po covidové krizi a po vypuknutí války na Ukrajině, kdy jsme si uvědomili, jak zranitelní můžeme být v případě závislosti na Číně v některých komoditách, že budeme hledat cesty, jak postupně tyto závislosti snižovat.

Tolik z mé strany na úvod a předávám slovo svým kolegům.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 31. května 2023