Vyjádření prezidenta republiky po setkání s předsedou vlády a zástupci hnutí ANO

25. června 2024

Dobrý den,  
 
já jsem dnešní jednání svolal podobně, jako tomu bylo loni před konáním summitu Severoatlantické aliance. Tento rok jsme navíc krátce po mírovém summitu na Ukrajině, který se konal ve Švýcarsku, a já jsem považoval za důležité diskutovat s představiteli vlády a hlavní opoziční stranou věci, které by podle mého názoru neměly být předmětem politického rozdělování, tedy věci, které souvisí s hlavními principy zahraniční politiky, naší bezpečnostní a obranné politiky. Musím říct, že ta debata i přes některé rozdílné pohledy byla konstruktivní, a že v těch hlavních principech opravdu došlo ke shodě nebo že na ní máme velice podobné pohledy. Začnu tím, že jak zástupci opozice, tak vlády v žádném případě nezpochybňují dlouhodobou prozápadní orientaci České republiky, pevné ukotvení v Evropské unii i vNATO, i potřebu být aktivním členem v těchto institucí. Shodli jsme se na tom, že největší hrozbou současnosti pro Českou republiku i pro Evropu je jednoznačně Rusko se svojí agresivní politikou. Shodli jsme se na odsouzení agrese proti Ukrajině a na nutnosti podporovat Ukrajinu v jejím spravedlivém boji za obnovu svojí suverenity a územní celistvosti. Zároveň jsme se shodli na tom, že kromě všestranné podpory Ukrajiny, která je v našem bezprostředním zájmu, je také nutné vést paralelně úsilí o mírové řešení. V tom zástupci ANO zdůraznili, že je potřeba postupovat aktivněji, ještě rychleji, ale v principu je shoda v tom, že jak podpora Ukrajiny, tak aby byla schopna ubránit své území, tak úsilí o mírové jednání jsou dvě mince, dvě strany téže mince. Shodli jsme se i v tom, že na nadcházejícím summitu Aliance budeme zastávat pozici, která směřuje k posílení schopnosti obrany všech zemí Aliance, odstrašující role tak, aby nedošlo k agresi proti žádnému členskému státu. 
 
Shodli jsme se na tom, že bude summit nebo vydá úkol k redefinici alianční politiky ve vztahu k Rusku. Shodli jsme se na tom, že součástí bude i prohloubení partnerství s indopacifickým partnery Aliance, tedy Austrálií, Novým Zélandem, Jižní Koreu a Japonskem a shodli jsme se také na dlouhotrvající podpoře Ukrajiny jako rámce, který jí vytvoří stabilní a předvídatelné prostředí. V tom všem panuje shoda a já jsem rád, že alespoň v těchto základních bodech není mezi hlavní opoziční stranou a vládou zásadních rozdílů.  
 
Zároveň samozřejmě tímto, byť takhle na dálku, děkuji předsedovi vlády a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi za to, že k tomu takhle vstřícně přistoupili a přestože nemohou být tady, protože museli odjet na další jednání. Tak s tím, co vám tady prezentuji, vyslovili na závěr našeho jednání souhlas. 

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 25. června 2024