Vyjádření prezidenta republiky při jmenování generálů

8. května 2023

Vážení ústavní činitelé, vážení hosté, vážení páni generálové, vážené dámy,

asi nemá smysl skrývat, že zrovna tahle část oslav státního svátku mi činí zvláštní potěšení. Čtyřikrát jsem stál na Vaší straně, bylo to se všemi mými třemi předchůdci v novodobé historii České republiky, a proto jsem opravdu mimořádně hrdý, že dnes mohu stát já na této straně a předávat dekrety o jmenování nebo povyšování Vám. Pro mě se důstojnická hodnost, ale samozřejmě o to více generálská hodnost, vždycky pojila s pojmy, jako je důstojnost a čest, ale taky odpovědnost a profesionalita. Nemám pochyby o tom, že všichni z Vás, kteří tady stojíte, tato kritéria naplňujete. Proto Vám s klidným svědomím ty dekrety předávám. Zároveň Vás ale chci požádat o to, abyste je brali naprosto vážně. Ne že byste je dosud nebrali, ale chtěl bych zdůraznit to, že dnes nejsme v situaci, kdy bychom mohli některé věci dělat jenom jako. Vidíme, že hrozby kolem nás jsou naprosto reálné, a to jak ty, které se týkají vnější bezpečnosti, tak ty, které se týkají té vnitřní bezpečnosti, a že musíme opravdu dělat všechno pro to, abychom na případné krize byli dobře připraveni.

Jak se mi v minulosti mnohokrát osvědčilo, upozorním Vás na jednu věc, a sice že se na Vás nebudu dívat podle toho, do jaké míry budou Vaše názory konformní s těmi mými, ale do jaké míry budete zastávat názory, které vedou k tomu, abychom byli co nejlépe připraveni, i když se mi třeba občas nemusí líbit. Vzhledem k tomu, že s některými z Vás se možná ještě během svého funkčního období tady potkám, tak se budu určitě více koukat na to, jak důstojně budete dostávat své funkci, než na to, jak se mi budete osobně líbit či nelíbit. To opravdu není podstatné.

Ještě bych chtěl říct jednu věc, a sice poděkovat Vašim manželkám, které sice stojí schovány za Vámi, ale bez toho, že by Vás po celou dobu podporovaly, byste zřejmě teď nestáli, kde stojíte. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Takže i Vašim paním moc děkuji. Zároveň bych jim chtěl popřát hodně odolnosti do té další práce, která je čeká ve Vaší podpoře, a Vám všem, aby se Vám ve Vašich funkcích dařilo.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 8. května 2023