Vyjádření prezidenta republiky při jmenování ministra zemědělství

29. června 2023

Vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážení hosté,

jsem moc rád, že mohu dnes jmenovat nového ministra zemědělství. Změny ve vládě považuji za naprosto přirozenou věc, není to nic mimořádného. To, co bych považoval za mimořádné, by byly prodlevy. K těm naštěstí nedochází. Pro mě je důležité, že vláda bude mít kontinuitu a že bude v plném složení.

Pro nového pana ministra, přestože zemědělství není Vaše primární expertiza, na druhou stranu i z rozhovorů, které jsme spolu měli, vím, že není v tomto případě úplně tou kritickou kvalitou, kterou byste měl mít, protože zkušenost, kterou máte především v politice, v koaličních jednáních, je zrovna za situace, ve které jsme, možná důležitější než specializovaná expertiza na nějakou oblast zemědělství. Ona je to velice komplexní problematika, která se bude dotýkat celé řady dalších oblastí, protože se prolíná s životním prostředím a s řadou dalších, takže to bude vyžadovat velké úsilí. To úsilí bude spíše manažerské, spíše schopnost dojednat konsensus než být odborníkem na jednu konkrétní oblast.

Přeji Vám do této práce hodně úspěchů a budu se těšit na další spolupráci.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 29. června 2023