Vyjádření prezidenta republiky při jmenování rektora Jihočeské univerzity

27. února 2024

Vážený pane ministře, vážený pane profesore,

je mi ctí, že Vás dnes mohu jmenovat rektorem Jihočeské univerzity, instituce, kterou za téměř třicet let působení důvěrně znáte, takže nevstupujete do neprobádaných vod, když vody jsou Vaší specializací, a věřím, že nejenom znalost té instituce, ale i prostředí, Vám tu práci usnadní.

My dlouze hovoříme o tom, jak vzdělávání, kvalita našeho vzdělávacího systému, celoživotní vůle se vzdělávat, jsou základem prosperity v dnešním velice dynamicky se měnícím světě, a k tomu univerzity přispívají významnou rolí.

Já věřím tomu, že budete nakloněn ne jenom dalšímu zvyšování kvality Jihočeské univerzity, ale zároveň že budete nakloněn způsobu přípravy mladých lidí ve smyslu pružnosti, ve smyslu inovativního myšlení, ve smyslu hledání nových cest k řešení, protože jedině tak se můžeme posunout dál. Zároveň je důležité, aby univerzita i nadále významně podporovala svoje výzkumné kapacity, spolupracovala s průmyslem a také se svými zahraničními partnery, protože i ve spolupráci je obrovský potenciál k tomu, abychom ne jenom udržovali naše univerzity na vysoké úrovni, ale abychom také byli konkurenceschopnými pokud jde o přípravu našich studentů na práci ne jenom v České republice ale i ve světě.

Já bych Vám k tomu všemu chtěl popřát hodně sil a hodně zdaru.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 27. února 2024