Vyjádření prezidenta republiky při jmenování rektora Masarykovy univerzity v Brně

20. července 2023

Vážený pane rektore, vážený pane ministře, vážení hosté,

je mi potěšením, že vás mohu ve funkci poprvé, pro Vás podruhé jmenovat do funkce rektora Masarykovy univerzity, která je ne jenom druhou největší univerzitou v České republice, ale jak jsem se dozvěděl také nově mezi čtyřmi sty nejlepšími univerzitami. A soudě podle vašich předchůdců, jak podle pana premiéra, tak podle pana ministra, tak rozhodně neprodukuje nekvalitní lidi.

Chtěl bych vám popřát do nelehké práce hodně úspěchů, protože vzdělávání je i podle mého názoru naší prioritou, a pokud nebudeme schopni zachytit moderní trendy a připravovat lidi na těžkou dobu, která je před námi, a teď nemyslím těžkou jenom z hlediska toho, co je kolem nás, ale i z hlediska množství informací a požadavků, které musíme zvládat, a nebudeme-li schopni se v nich orientovat, nebo nebudeme-li schopni být mezi těmi nejlepšími, tak postupně začneme ztrácet krok.

Věřím, že je to i vaší prioritou, a proto vám do toho chci popřát hodně sil a úspěchů.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 20. července 2023