Vyjádření prezidenta republiky při jmenování rektorů

27. června 2024

Vážená paní ministryně, pane ministře, vážení hosté, vážení rektoři, akademičtí pracovníci,  
 
já jsem rád, že mohu dnes společně jmenovat rektory tří univerzit. Myslím, že pro Univerzitu obrany je to poprvé, kdy se zapojila do tohoto celku a není jmenována zvlášť jako něco speciálního nebo odtažitého. Přestože máme tady zastoupeny tři poměrně různorodé univerzity, Univerzitu obrany, Policejní univerzitu a Univerzitu Hradec Králové, tak všechny máte řadu prvků společných. Tím prvním je příprava odborníků, nové generace, která bude nositeli dalšího pokroku naší společnosti, anebo jejího setrvávání ve stejné úrovni, což si myslím, že je mimořádně důležitá role. K tomu je důležité, abyste ve svých funkcích, pokud možno, uplatňovali kritéria kvality, která skutečně zaručí, že z vašich ústavů budou vycházet špičkově připravení odborníci. Tím dalším bodem, který bych chtěl zdůraznit, je rys univerzit, a to je výzkum a věda. Já bych rád, abyste mu věnovali velkou pozornost, protože jedině kvalitní úroveň vědy, výzkumu nás může udržet v kategorii těch nejlepších zemí. Tím posledním bodem, který bych chtěl říct, je, že od univerzit se také očekává, že budou nezávislými institucemi. Nakonec náš vysokoškolský zákon jim k tomu dává velký prostor. Bylo by dobře, abyste to měli na paměti, když budete zpracovávat různá odborná stanoviska, analýzy, abyste si udrželi pokud možno odbornou nezávislost, podávali stanoviska taková, která budou nejvíce odrážet odborná hlediska a ne příliš zohledňovat politická očekávání, protože to by nás mohlo velice často dovést na scestí. 
 
Na závěr mi dovolte vám popřát ve vaší nelehké práci hodně úspěchu a zároveň, ať se i vašim fakultám, akademickým pracovníkům a studentům dobře daří.  
 
Děkuji. 

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 27. června 2024