Vyjádření prezidenta republiky při jmenování soudců

22. února 2024

Vážený pane ministře, vážené paní soudkyně, páni soudci, dámy a pánové,

je pro mě opravdu potěšením, že mohu již podruhé ve své funkci jmenovat ne zanedbatelný počet soudců obecných soudů. Je nutno říci, že od svého zvolení personálním otázkám v naší justici věnuji opravdu velkou pozornost, a to ne jenom pokud jde o nové soudce Ústavního soudu.

Obecné soudy, soudci a soudkyně v nich jsou základem našeho soudního systému. Na nich záleží ne jenom to, jak budou spravedlivě souzeny spory, jak budou chráněna práva občanů, jak zákonně, ale také empaticky budete posuzovat případy porušení práva. To je samozřejmě velká odpovědnost a také to na vás klade velké nároky. A k tomu všemu jste se dnes svým slibem zavázali.

Naše ústava říká, že soudní moc je vykonávaná nezávislými soudy ve jménu republiky. To by se mělo odrážet ne jenom v hlavičkách vašich rozhodnutí. Republika znamená, jak jistě víte, věc veřejná, a tedy to znamená, že by vláda, ústavní vláda měla být vykonávaná ve prospěch všech občanů. A víme ze zkušeností ne jenom našich, ale i ze světa, jak důležité je, aby nezávislost a nestrannost soudů stála na straně ochrany demokratického právního státu. Rozhodovat jménem republiky znamená velký závazek a velký úkol pro vás všechny. Znamená to, ne jenom rovnost přístupu ke stranám sporu, znamená to také dodržování zákonných postupů. Znamená to ale také přesvědčivé a odpovědné vysvětlování, srozumitelné vysvětlování vašich rozhodnutí, protože žijeme v době, kdy srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí není důležité jenom pro strany sporu, ale velice často i pro veřejnost. Mnohokrát na tom závisí důvěryhodnost ne jenom justice, ale všech státních institucí. Bude také důležité, abyste věnovali velkou pozornost svému celoživotnímu profesnímu růstu, své profesní a osobní integritě.

A já bych vám k tomu všemu chtěl popřát hodně sil a úspěchu.

Ať se vám daří a děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 22. února 2024