Vyjádření prezidenta republiky při mediálním brífinku po setkání s předsedkyní Evropské komise

2. května 2023

Vážená paní předsedkyně Evropské komise, vážená Ursulo,

moc si vážím toho, že po tom, kdy se nám to nepovedlo v Bruselu, a já naprosto lidsky chápu důvod, proč tomu tak bylo, protože pokud máme rodinné záležitosti takového kalibru, tak samozřejmě musíme změnit priority, a i proto velice oceňuji, že jste se cestou zpátky do Bruselu rozhodla zastavit v Praze a vidět alespoň kousek z Pražského hradu, na který jsme tak hrdí.

Mimořádně jsem ocenil, jak nejen ve funkci předsedkyně Komise, ale také osobně zastáváte stanoviska ve vztahu k Ukrajině, ve vztahu k Číně a ve vztahu k rozšiřování Evropské unie, kde jsme si velice blízko. My se s paní předsedkyní známe ještě z našeho fungování v NATO a já oceňuji její konzistenci a odvahu při vyjadřování některých názorů, které ne vždycky jsou přijímány s jednomyslným pochopením. Ona si ale za nimi stojí, protože ví, že jsou správné. To se týká jak podpory Ukrajiny z hlediska materiálních dodávek, z hlediska rychlého dodávání především munice, která je v současné době kritická pro úspěšnou obranu Ukrajiny a případnou protiofenzívu k získání okupovaného území, ale zároveň také oceňuji její přístup k možnému budoucímu členství Ukrajiny v Evropské Unii, o kterém samozřejmě víme, že nebude jednoduché. Jsme ale připraveni jít tomu naproti a Ukrajině pomáhat překonat všechny překážky, protože je i v našem zájmu, aby se zóna stability, spolupráce a bezpečnosti, kterou Evropská unie představuje, rozšiřovala i dál.

Zároveň vítám to, že jsme měli možnost, byť jenom krátce, dotknout se její návštěvy v Číně a co znamená nejenom pro evropské státy, ale i pro všechny demokratické země světa spolupracovat na společné politice ve vztahu k Číně tak, abychom byli schopni společně vytvořit dostatečnou protiváhu ve strategickém soupeření s Čínou ve všech oblastech, protože je naprosto jasné, že se o soupeření jedná. Čína a demokratické země nesdílejí stejné hodnoty, mají odlišné dlouhodobé strategické cíle, a z tohoto pohledu se na naše vztahy s Čínou musíme dívat.

Hovořili jsme také velice krátce o českém předsednictví a zastoupení Čechů v evropských institucích. Vzhledem k tomu, že ten čas byl opravdu tak krátký, tak víc jsme toho nestihli, ale budeme se určitě potkávat dál. Já se na tu spolupráci těším.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 2. května 2023