Vyjádření prezidenta republiky při mediálním brífinku po setkání s předsedou vlády

2. května 2023

Dobrý večer,

jak bylo avizováno, byla to sice první schůzka na Hradě po jmenování, ale už jsme se sešli vícekrát. Samozřejmě z tohoto pohledu to není nic výjimečného, protože se budeme scházet i dále. Schůzka byla zamýšlena jako pracovní, věcná a otevřená, a taková také byla. Bavili jsme se jak o zahraniční, tak o vnitřní politice.

Z té zahraniční, já jsem informoval pana premiéra o výsledcích cesty na Ukrajinu, a především o tom, s kým a o čem jsem jednal, k jakým výsledkům jsme dospěli a co z toho pro nás případně plyne z hlediska další spolupráce našich podniků v obranném průmyslu, ale i ve strojírenství, ve vzdělávání, vodohospodářství, energetice a dalších, ve všem, v čem můžeme Ukrajině něco nabídnout a v čem zase my se můžeme obohatit. Mám na mysli obohatit zkušenostmi a přístupem na naší straně. Pan premiér mě na oplátku informoval o své cestě do Asie, ale o tom vám řekne více on.

Ve vnitřních tématech jsme věnovali pozornost poznatkům z návštěv v regionech jak mých a mého týmu, tak vlády, která měla výjezdní zasedání na Jesenicku. Probrali jsme některé konkrétní věci, které starosty a hejtmany v regionech pálí. Já jsem si rád vyslechl od pana premiéra některé detaily tak, abych si ty problémy zasadil do kontextu.

Hlavní pozornost jsme věnovali tomu, co nás v nejbližší době čeká a bude pálit nejvíc, to znamená důchodová reforma a konsolidační balíček. K tomu ale také nechám slovo panu premiérovi. Pouze zdůrazním to, že veškeré dotazy, které jsem zatím musel na tato dvě témata zodpovídat, jsem tak trochu odbýval s tím, počkejme, až budeme mít konsolidovaný návrh. Ten konsolidovaný návrh se v brzké době dozvíme. Do té doby skutečně nemá cenu diskutovat jednotlivosti, které tu či onde probublaly na povrch, mnohdy ještě z pracovních dokumentů, a vyvolávají mnohem více emocí než racionálních diskusí. Bude z tohoto důvodu dobré, když v polovině května, možná, uslyšíme ty konsolidované návrhy.

Hovořili jsme i o tom, že bude důležité, aby ty návrhy byly velice dobře vysvětlené tak, aby, když už mají být nepopulární, což samozřejmě budou, protože ta nápravná opatření jak ve veřejných financích, tak důchodové reformě nebudou přinášet příliš populárních opatření, ale když už tedy jsou, tak je musíme, alespoň většinu, chápat a rozumět jim tak, abychom měli jistotu, že je to sice bolestivé, ale jediné možné řešení.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 2. května 2023