Vyjádření prezidenta republiky při mediálním brífinku u příležitosti návštěvy Libereckého kraje

26. dubna 2023

Dobré odpoledne,

na rozdíl od rána tady nesněží, tak to bude trošku v pohodovější atmosféře, alespoň pro vás. Kdybych to měl shrnout, začali jsme ráno v Novém Městě pod Smrkem debatou se starosty frýdlantského výběžku, který má dost specifické problémy k řešení. Já si moc cením toho, že ta debata byla otevřená, věcná, že jsem se dozvěděl spoustu detailů. V podobném duchu jsme pokračovali na Krajském úřadě v Liberci s krajským zastupitelstvem a se starosty. Zase velice oceňuji, že ta debata byla věcná, přinesla mi řadu konkrétních poznatků. Dále jsme navštívili 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany, seznámili jsme se s novou technikou, kterou v posledních dvou letech dostali. Pokračovali jsme sem, do krajské nemocnice, k poklepání na základní kámen k nově budovanému Centru urgentní medicíny a měli jsme krátkou besedu se zaměstnanci. Odsud budeme pokračovat do firmy Elmarco, která je jednou z prominentních firem ve výrobě a vývoji nanotechnologií. Budeme potom pokračovat tramvají do stanice k zoologické zahradě, kde proběhne veřejná debata s občany. Tolik faktograficky k celému dni.

Kdybych měl shrnout dojmy, tak ráno jsem říkal, že do kraje jedu s tím očekáváním, že uvidím poměrně značné extrémy. Na jedné straně, jak jsem již zmínil, vyspělé technologie a řadu projektů, které se daří, viz třeba tady zmíněné Centrum urgentní medicíny. Na druhé straně je na počet obyvatel velký počet vyloučených lokalit, problémů souvisejících s odlivem obyvatelstva a se stárnutím obyvatelstva, s nedostatkem dopravní infrastruktury, nedostatkem lékařů, tedy problémů, které jsou charakteristické pro strukturálně postižené regiony. A to, co si z toho beru, je potvrzení faktu, že se nemůžeme dívat na problémové regiony nebo města pouze z pohledu krajů, ale měli bychom se dívat na to, kde jsou podobné problémy bez ohledu na to, do jakého kraje patří, protože takových vnitřních vyloučených lokalit, neboli vnitřních Sudet, máme po republice více, a to nejenom v těch třech krajích, o kterých hovoříme nejčastěji, ale třeba i ve Středočeském kraji, případně v Jihomoravském kraji a dalších. Takže tam je třeba opravdu věnovat individuální pozornost. Mezi těmi tématy, která mě oslovila, která si beru dál, je potvrzení špatné komunikace mezi vládou, kraji a obcemi, mezi starosty, a to především ve věcech, které se přímo obcí dotýkají, jako je například rušení poboček pošt, jako je rušení poboček finančních úřadů, které vlastně se starosty a kraji nebylo nijak konzultováno. Přináší to řadu problémů, které potom starostové musí řešit a dalo by se jim předejít, pokud by ta komunikace byla od počátku lepší. Dalším takovým charakteristickým problémem, který zatím není úspěšně řešen, je decentralizace institucí, a to jak státních, tak vzdělávacích, kulturních a dalších centrálních úřadů, která by mohla výrazně pomoci regionům pozvednout úroveň, protože jakákoliv centrální instituce, nebo její pobočka přináší do regionů nové příležitosti. Možná bych ještě zmínil jeden nedostatek, který se tady ukazuje, a sice, že rozhodnutí vlády snížit počet poboček pošt, finančních úřadů vychází zaprvé z náročnosti státní správy, kterou se vláda snaží redukovat, ale vychází také z předpokladu, že už je celá společnost, celý stát dostatečně digitalizován, aby většinu agend mohl zvládat po internetu. Tady se ukazuje, že řada obcí a části některých regionů jsou dodneška bez pořádného připojení, bez signálu, bez internetu, takže pokud vláda po někom chce, aby fungovala po internetu, tak k tomu měla vytvořit alespoň základní podmínky. A to některé obce dosud nemají. Myslím, že další podněty si nechám na diskuze s premiérem a s příslušnými ministry.

Petr Pavel, prezident republiky, Liberec, 26. dubna 2023