Vyjádření prezidenta republiky při setkání se zástupci médií na závěr pracovní návštěvy Německa

21. března 2023

Jak víte, na pořadu bylo setkání se třemi představiteli Německa. Na prvním místě s prezidentem Steinmeierem, na druhém místě s kancléřem Scholzem, na třetím místě s bývalým prezidentem Gauckem a také návštěva think tanku DGAP. Napříč těmi schůzkami se prolínalo několik hlavních témat, bez překvapení téma Ukrajiny, možné scénáře vývoje a nutnost zachovat jednotu v podpoře Ukrajiny. To, co jsem měl možnost slyšet například i od kancléře Scholze, je, že Německo je připraveno k dlouhodobé podpoře Ukrajiny a je připraveno jí poskytnout všechno, co bude potřebovat pro efektivní obranu. Myslím si, že to je důležitý signál, který by měly slyšet evropské země tak, aby podporu Ukrajině dokázaly udržet i přes vývoj situace. Dalším tématem byla energetická situace v Evropě a zajištění alternativních zdrojů. Tady bych opět podtrhl jedno z vyjádření kancléře Scholze, a sice že zcela určitě nenechá Českou republiku padnout, pokud jde o dodávky energií. Věnují velkou pozornost dodávkám přes produktovody vedoucí přes Německo a nový terminál. Myslím si, že to je také důležité, aby u nás zaznělo.

Dalším z důležitých témat byl vztah k Číně a formování politiky ve vztahu k Číně. U nás i v Německu prochází revizí. Všechny německé představitele zajímalo, jak se na budoucí politiku k Číně dívá Česká republika. Z našeho pohledu je to dáno jasně tím, jaké bude chování Číny na mezinárodní scéně a do jaké míry bude nebo nebude podporovat Rusko ve válce proti Ukrajině. Pro německou stranu jsou také důležitá témata ekonomická, do jaké míry bude Čína zastávat reciprocitu ve vztahu k firmám a podpoře podnikání. Myslím si, že tady je ještě další prostor pro sbližování stanovisek. Každopádně jsem přesvědčen o tom, že jakákoliv politika, která by měla být úspěšná ve vztahu k Číně, musí být jednotná napříč Evropou a, pokud možno, napříč celým demokratickým světem. Jedině tak bude možné zajistit přístup rovného k rovnému a stejné podmínky.

Dalšími tématy, která jsme probírali, byla bezpečnostní spolupráce a spolupráce na výstavbě dopravní infrastruktury. Hovořili jsme také o celkové úrovni spolupráce mezi Českou republikou a Německem, která se rozvíjí velice slibně. Kancléř Scholz reagoval pozitivně na návrh premiéra Fialy, o kterém jsme se dnes také zmínili, povýšit ten vzájemný strategický dialog mezi ministry na úroveň mezivládních konzultací. Kancléř Scholz řekl, že to s premiérem Fialou budou probírat teď, při summitu EU, který bude ve čtvrtek a v pátek. Hovořili jsme také o tom, že s prezidentem Steinmeierem bychom rádi navázali pravidelnější spolupráci při monitoringu pokroku té spolupráce tak, abychom se přibližně jednou ročně sešli a udělali si takovou revizi toho, co se podařilo a kde vidíme prostor pro další zlepšení.

To jsou hlavní body toho, co jsme projednávali. Já tu cestu považuji za úspěšnou, protože ze všech jednání jsem nabyl dojmu, že Německo je připraveno nám naslouchat. My bychom měli využít ten moment, který teď ve střední a východní Evropě nastal nejenom tím nabytým sebevědomím v rámci reakce na válku na Ukrajině, ale v České republice také úspěšným předsednictvím. Myslím si, že by bylo dobré tuto iniciativu využít a přicházet s návrhy tak, abychom Německo podpořili v přijetí větší zodpovědnosti za vývoj a poskytli mu veškerou asistenci, která bude v našich silách. 

Petr Pavel, prezident republiky, Berlín, Spolková republika Německo, 21. března 2023