Vyjádření prezidenta republiky při setkání se zástupci médií u příležitosti pracovní návštěvy Německa

21. března 2023

Vážený pane prezidente, milé první dámy, dámy a pánové,

rád bych poděkoval za možnost učinit hned svoji třetí zahraniční návštěvu v tak krátkém čase právě v Německu. Mimořádně oceňuji pružnost na německé straně, s jakou přistoupila k organizaci této návštěvy. Zároveň bych rád potvrdil slova pana prezidenta, protože skutečně vztahy mezi našimi zeměmi jsou v dnešní době na vysoké úrovni, a to nejenom na té nejvyšší úrovni prezident-prezident, ale i mezi vládami, našimi ministry, v rámci strategického dialogu a v regionální spolupráci, tady bych velice rád ocenil především přeshraniční spolupráci v době covidové krize, ale také mezi občanskými organizacemi, a nakonec i mezi občany samotnými.

Dotkli jsme se v našich rozhovorech témat, která nám jsou společná, protože zvláště naše ekonomika je s německou velice provázaná. Stejně tak i zahraniční obchod, a nakonec i mezilidské vztahy mezi oběma zeměmi jsou velice intenzivní. My bychom rádi tu úroveň ještě trochu pozvedli, protože je tady návrh pozvednout strategický dialog z úrovně ministr-ministr na mezivládní úroveň. Zároveň jsme se s panem prezidentem bavili i o tom, že by bylo vhodné, abychom celý ten systém vzájemné pomoci, vzájemné spolupráce zastřešili jako prezidenti tím, že se jednou za rok sejdeme a uděláme si na základě zpráv od našich vlád takovou revizi, co se nám podařilo, nepodařilo a v čem bychom případně mohli naši spolupráci ještě vylepšit.

Situace nejenom v Evropě se výrazně změnila válkou na Ukrajině, a nás to staví do situace, kdy začínáme psát tak trochu novou kapitolu evropských dějin. Já jsem přesvědčen o tom, že právě země, jako je Německo, může v této fázi sehrát rozhodující roli. Mnohokrát se skloňuje sousloví německé vedení, německy leadership. Já vím, že je to v řadě zemí poměrně citlivé. Pan prezident to nazval německou odpovědností, a já budu rád, budeme-li to nazývat německou odpovědností, hlavně když bude Německo sehrávat tu iniciativní roli, ke které se potom řada zemí může přidat. Česká republika je připravena toto úsilí podpořit. Máme tu novou situaci nejenom bezpečnostní, ale vzniká i nová dynamika uvnitř Evropy. Střední a východní Evropa sehrála velice aktivní roli při podpoře Ukrajiny po jejím napadení Ruskou federací 24. února minulého roku, což vedlo k tomu, že se sebevědomí této části Evropy výrazně pozvedlo. Já bych viděl jako velice nešťastné, kdybychom se v nadcházejícím období dostali do nějakého vnitroevropského soupeření mezi, řekněme, tradiční západní Evropou a střední a východní Evropu s nově nabytým sebevědomím, protože to je přesně opak toho, co bychom měli dělat. Vidím velký smysl v tom, abychom tu situaci, ve které teď jsme, využili k dalšímu upevnění jednoty v Evropě, protože nejenom vztah k Rusku, ale výhledově i globální soupeření s Čínou bude vyžadovat, aby demokratický svět byl, pokud možno, co nejvíce zajedno. Tady si myslím, že můžeme sehrát pozitivní roli právě mezi Německem a Českou republikou, protože ty vztahy jsou navázány nejenom velice dobře, ale také na mnoha úrovních, takže máme na čem stavět a máme s čím jít příkladem. Jak bylo řečeno, já budu jenom rád, když tomuto procesu budu moci být nápomocen.

Rád bych poděkoval za pozvání na letní slavnosti tady, v Berlíně. Rád se jich zúčastním. Zároveň bych rád opětoval pozvání Vám, pane prezidente, k návštěvě České republiky v druhé polovině tohoto roku.

Děkuji vám za pozornost.

Petr Pavel, prezident republiky, Berlín, Spolková republika Německo, 21. března 2023