Vyjádření prezidenta republiky při tiskové konferenci na téma nastavení bezpečnostních opatření v areálu Pražského hradu

17. dubna 2023

Dobrý den, dámy a pánové,

dnešním tématem je věc, která budí dlouhodobě velice negativní emoce, a to je uzavření Hradu, které souviselo s vyhlášením bezpečnostních opatření před více lety, a dodnes se úroveň nezměnila. Vy víte, že už v době prezidentské kampaně to bylo velkým tématem. Já jsem to nepovažoval za věc, na které by se daly budovat kladné body, ale za něco, co by přirozeně mělo nastat poté, co se bezpečnostní situace změní. Proto jsem také hned po nástupu začal jednat jak s ministrem vnitra, tak s policejním prezidentem, na základě čeho bychom mohli zvážit úroveň bezpečnostních opatření. Policejní prezident vás potom bude informovat o zprávě, která hodnotí bezpečnostní situaci, a doporučeních, která z ní vyplývají pro úroveň bezpečnostních opatření.

To, k čemu dojde v nejbližší době, konkrétně začneme dnes od dvanácté hodiny, bude odstranění většiny bezpečnostních rámů, a tedy těch plošných kontrol vstupu, které vedly k tomu, že se tvořily na vstupech do Hradu dlouhé fronty, a právě ty vytvářely ty největší emoce. Samozřejmě, lidé, kteří přicházejí Hrad navštívit nebo sem přijdou za prací a musí strávit hodinu ve frontě, z toho rozhodně potěšeni nejsou.

Další věc, která je hodně viditelná, jsou bezpečnostní zábrany proti vjezdu vozidel. Ti ježci, které mají možnost návštěvníci Hradu vidět třeba na příjezdu od Prašného mostu, na těch budeme ještě pracovat, protože v současné době za ně není alternativa, která by efektivně mohla Hrad ochránit před takovým nechtěným vjezdem vozidla. Tady se dostávám k bezpečnostnímu projektu, který vznikl už někdy v roce 2015 či 2016, a od té doby je v kontinuálním připomínkovém řízení. Tento projekt měl za cíl komplexně pojmout ochranu Pražského hradu s využitím moderních technických prostředků, které by právě potom umožnily odstranit nejen ty zábrany, ale také snížit počet policistů, protože většina těch kontrol by nebyla prováděna fyzicky, ale technickými prostředky. Stav toho projektu dnes je těsně před ukončením posledních připomínek. My jsme provedli i jeho revizi a podle posledních informací, které mám od ředitelky Kanceláře, bychom v nejbližší době, počítám asi jednoho až dvou měsíců, mohli začít s výběrovým řízením na dodavatele. V první fázi bude právě i zabezpečení vjezdů, tedy třeba těch výsuvných kolíků, které potom mohou zabránit nechtěnému vjezdu vozidla, a tím by pak mohly být odstraněny ty fyzické zábrany.

Otevření Hradu nevnímám pouze jako usnadnění vstupu na Hrad, ale také otevření informační a otevření pro řadu kulturních a jiných akcí. Možná jste si všimli, že už tu pár takových akcí proběhlo. Bylo to setkání s dětmi, bylo to setkání se zástupci romské komunity, připravujeme na Den dětí také akci pro děti na Hradě a další budou následovat. Nejenom ty kulturní, vzdělávací, ale i společenské. Zaznamenali jste také, že jsem se setkal s architektem Josefem Pleskotem, se kterým jsme se domluvili na spolupráci a budeme společně připravovat projekt právě i toho kulturního a společenského otevření Hradu, případně některých drobných úprav, které by Hrad ještě více přiblížily lidem tak, aby nebyl uzavřenou doménou úředníků, kde lidé nejsou vítáni, ale aby byl místem, které žije a na které mohou lidé chodit na různé akce.

Tolik z mé strany a teď předám slovo ministrovi vnitra.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 17. dubna 2023