Vyjádření prezidenta republiky při tiskové konferenci po setkání s ústavními činiteli k zahraniční politice

7. prosince 2023

Dámy a pánové,

já budu velice stručný. Nejprve chci ocenit to, že se setkáváme, že se setkáváme v naprosto věcné konkrétní atmosféře, protože nebylo tomu tak vždycky zvykem, a zvlášť v situaci, ve které se dnes nacházíme, je velice detailní koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky naprosto zásadní.

My jsme si v úvodu jednání prošli seznam plánovaných návštěv, které budeme mít my do zemí našich partnerů, a seznam zahraničních návštěv do České republiky. Potom jsme se bavili o bezpečnostní situaci především s ohledem na dvě hlavní současná ohniska, a sice Ukrajinu a Blízký východ. Bavili jsme se také o vztahu k Číně. Bavili jsme se o místech, ve kterých chceme uplatňovat náš zájem, a z tohoto důvodu vidím jako zásadní, že jsme vedli debatu tak, aby zájmy České republiky, nejenom ty zahraniční, ale také zájmy ekonomické a bezpečnostní byly plně pokryty. Plánujeme naše cesty a návštěvy tak, abychom na různých úrovních nejenom dobře reprezentovali Českou republiku, ale abychom také náš zájem prosazovali těmi optimálními nástroji, které máme k dispozici. Myslím, že je dobré, že můžeme říci, že jsme ve všech těch zásadních otázkách dospěli ke shodě, vysvětlili jsme si pozice a zároveň jsme se domluvili na tom, že v těchto jednáních budeme pokračovat. To další plánujeme na jaro příštího roku, přičemž naše týmy jsou v kontaktu pravidelně a budeme samozřejmě diskutovat aktuální věci tak, jak budou přicházet.

Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 7. prosince 2023