Vyjádření prezidenta republiky při tiskovém brífinku během návštěvy Pardubického kraje

21. května 2024

Dámy a pánové,

já bych na úvod rád poděkoval panu hejtmanovi nejenom za vstřícnost, ale i za otevřenost, protože to jsou věci, které od svých návštěv v krajích očekávám. Já jimi plním několik rolí. Tou primární je být v kontaktu s občany, rozumět jejich problémům, a i proto součástí mých krajských cest jsou kromě debat s radami a zastupitelstvy krajů také debaty se starosty i těch nejmenších obcí, debaty s občany, návštěvy firem, návštěvy zemědělců, služeb, sociálních zařízení. Mně to dává přehled o konkrétní situaci, nejenom o těch makročíslech, ale i o tom, jak ji vnímají lidé. Dává mi to konkrétní argumenty při mých debatách s ministry, s předsedou vlády, ale také s dalšími institucemi, které se podílejí na řešení problémů v naší zemi.

V Pardubickém kraji se setkávám s řadou problémů, které se objevují i v ostatních částech naší země. Jak už řekl pan hejtman, tak nemáme pouze tři strukturálně ohrožené kraje, případně hospodářsky sociálně ohrožená území, ale máme taky řadu konkrétních obcí nebo sdružení obcí, které tyto charakteristiky naplňují, a přitom se na ně nevztahuje žádný program. Mě to vede k závěru, že bychom se více než plošným programům, jak oslovit například problém bydlení, školství nebo dopravní infrastruktury, měli v těchto územích věnovat hodnocení měřitelných parametrů kvality života, které v důsledku ovlivňují to, jestli v nich lidé budou chtít žít, nebo ne. I proto je potřeba věnovat pozornost nejenom tedy dostupnosti těch regionů, ale také zdravotní péči, kulturnímu, sportovnímu vyžití, možnosti zaměstnání pro partnery, partnerky, možnosti předškolního vzdělávání dětí. To všechno definuje, jestli kvalita života v místě bude dostatečná pro to, aby v ní lidé zůstávali a neodcházeli do větších center. Pan hejtman zdůraznil například rozpočtové určení daní, zdůraznil, jak důležitá je výstavba dopravní infrastruktury. To jsou opět věci, které se promítají do všech krajů. A já jsem rád, že ty detaily, které při těchto návštěvách získávám, mi potom pomáhají argumentovat buď ve prospěch přijímané legislativy, anebo naopak pro její úpravy.

My jsme při této návštěvě dnes začali v Explosii, v jednom našem velice tradičním podniku obranného, ale dá se říct i chemického průmyslu. Jsme tady na krajském úřadě, odtud budeme pokračovat, jak již bylo řečeno, do Centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, který je chloubou kraje a je třeba také říci, že bylo vystavěno nejenom s velkým přispěním krajských peněz, ale také evropských fondů, což se nakonec týká i části dopravní infrastruktury. Budeme potom pokračovat do Centra leteckého výcviku zde v Pardubicích, které bude mít svoji roli při přezbrojování vzdušných sil Armády České republiky na moderní letouny. Budeme pokračovat do Správy státních hmotných rezerv, abych se seznámil s novým modelem, na který správa v letošním roce částečně bude přecházet. Seznámíme se také s problémy zdravotně sociální péče jedné z nejstarších léčeben na našem území, a to Hamzovy léčebny v Lužích. A potom budeme ještě pokračovat do Vysokého Mýta, kde budu mít besedu s občany. Zítra budeme, jak bylo řečeno, pokračovat zemědělstvím a dalšími, ale k tomu si asi řekneme až zítra.

Tolik k obsahu prvního dne.    

Petr Pavel, prezident republiky, Pardubice, 21. května 2024