Vyjádření prezidenta republiky při tiskovém brífinku k představení poradního týmu

3. dubna 2023

Dobrý den,

já doufám, že se nám podaří najít nějaké lepší místo pro konání těchto akcí, protože tady to má akustiku jako v katedrále. Tak doufám, že příště budeme mít něco komornějšího.

Hlavním tématem tohoto briefinku je opravdu pouze seznámení se složením a fungováním poradního týmu, což vychází jasně z mých priorit, které jsem avizoval v době prezidentské kampaně i v období po oznámení výsledků voleb do inaugurace, kdy jsem jasně řekl, které oblasti jsou pro mě prioritní, kterým se chci věnovat. A samozřejmě z toho vyplývá, že na tyto oblasti se také budu snažit získat co nejlepší expertízu, protože každý rozumný člověk, který jde do vedoucí pozice, tak pozná, že nemůže být expertem na všechno. A já jsem dával jasně najevo, že jako člověk, který je zvyklý opírat se o expertízu odborníků, budu tak dělat i v případě zvolení. A z toho důvodu jsem už v době kampaně spolupracoval s řadou odborníků a někteří z nich budou teď tvořit základ mého poradního týmu.

Mezi ty oblasti, které považuji za prioritní, tak na prvním místě bych jmenoval ekonomiku. Ta dnes hýbe téměř vším, co se kolem nás děje, a i proto je důležité, abych se v těchto věcech mohl opírat o doporučení a názory těch nejrespektovanějších. Jsem rád, že v týmu mých poradců budou lidé jako například David Marek a Vladimír Bezděk, s nimiž se budu radit ne jenom o otázkách ekonomických, důchodových, ale také rozpočtových.

Další téma, které teď velice silně rezonovalo, tak jsou otázky spojené s Ústavou, ústavním právem. Na tuto oblast budu spolupracovat s profesorem Janem Kyselou, který bude součástí mého poradního týmu. O jehož názory jsem se opíral opět delší dobu.

Celý tým, abych nezapomněl, bude koordinovat Tomáš Richter, který bude mít na starosti ne jenom koordinaci týmu, ale také stanovení strategie pro práci týmu k naplnění všech priorit.

Další oblastí, hodně sledovanou, je energetika. Bude i nadále. V této oblasti budu spolupracovat s Jakubem Maščuchem, který je expertem ne jenom na energetiku místní, národní, ale také evropskou.

Pokud jde o životní prostředí, tak mým poradcem bude Ladislav Miko, a zároveň tedy ne jenom pro otázky životního prostředí, ale také udržitelnosti, a to i v souvislosti s vodním hospodářstvím, s lesním hospodářstvím a se zemědělstvím.

Sociální oblast, ve které budeme určitě řešit celou řadu problémů, a to v souvislosti ne jenom se třemi tak zvaně vyloučenými regiony, té budeme věnovat velkou pozornost a v této oblasti budu spolupracovat s Lucií Polákovou.

Pokud jde o vzdělávání, které považuji za prioritu a v podstatě základ změn ve všech dalších oblastech, tak tam zatím nemáme konkrétní jméno, pracujeme na tom. Ta oblast je poměrně široká. Spolupracoval jsem s celou řadou odborníků, kteří se specializují na určitou výseč celé této oblasti, a hledáme někoho, kdo bude mít průřezový přehled o všech aspektech tak, aby mohla být realizována reforma vzdělávacího systému, která už před nějakým časem byla vtělena do koncepce vzdělávání 2030+, ale zatím máme poměrně velké problémy s jejím naplňováním.

Na závěr ještě možná mi dovolte jednu poznámku a sice k tématu otevření Hradu, a to nejenom v tom smyslu informačním a fyzickém, tedy zmírnění bezpečnostních opatření, tak jak je známe v posledních letech, ale také otevření akcím pro veřejnost, ať už to budou akce vzdělávací, kulturní, společenské, nebo jakékoli jiné. A pro tyto otázky budu spolupracovat s architektem Josefem Pleskotem. Měl jsem s ním schůzku v pátek a domluvili jsme se na tom, že bude mým externím poradcem pro otázky architektury i v širším kontextu otevření Hradu. Budeme chystat v brzké době kulatý stůl na téma, jak co nejvíc otevřít Hrad právě těm akcím, o kterých jsem mluvil, a zároveň jak přitáhnout i mladé lidi, kteří by se na naplňování toho programu mohli podílet.

Ještě mi dovolte jenom závěrečnou poznámku a sice, že v době kampaně i v době před inaugurací jsem slíbil, že jednou z mých priorit bude odborné vedení této země. Já tímto představením odborného týmu, poradního, tento úkol naplňuji a do budoucna vás budu informovat o tom, k jakým závěrům s poradním týmem budeme docházet, jakým způsobem s poradním týmem budeme spolupracovat na akcích, které pak budou následovat, jako budou různé semináře, konference, kulaté stoly k řešení těch aktuálních problémů, se kterými se teď potýkáme a budeme potýkat.

Tolik vše z mé strany a nyní prostor pro vaše otázky.

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 3. dubna 2023