Vyjádření prezidenta republiky při tiskovém brífinku na závěr návštěvy Kraje Vysočina

26. května 2023

Dobré odpoledne, dámy a pánové,

pokusím se to velice rychle shrnout. Včerejšek už shrnovat nebudu. Za celou dvoudenní návštěvu Vysočiny bych chtěl říct, že to byla mimořádně příjemná návštěva, nejenom proto, že Vysočina je krásná. Navíc nám velice pomohlo počasí. To, co počasí neovlivňuje, jsou příjemní lidé. Ty jsme tady potkávali na všech úrovních, od hejtmana až po posledního školáčka nebo dítě z mateřské školky na všech místech. Zdůraznil bych vstřícnost místních při ranní návštěvě v Jemnici, kde jsme viděli nejenom starostu a zastupitele, ale prošli jsme se městem, podívali jsme se na opravovaný zámek a potkali jsme se s občany. Přijetí tam bylo opravdu mimořádně vstřícné.

Dnešek jsme obecně věnovali ekologii a zemědělství. Byli jsme se podívat na lesy postižené kůrovcem, kde jsme se zástupci lesů, ale také radních odpovědných za lesnictví probrali hlavní poučení z kůrovcové kalamity. Co znamená pro další osazování a péči o lesy nejenom z hlediska složení dřevin, ale také z hlediska péče o lesy, výchovy nejenom kvalifikovaných pracovníků v lesnictví, ale také výchovy a přípravy majitelů menších lesních porostů, protože tam byly největší problémy, pokud jde o zvládání kůrovcové kalamity. Potom jsme se věnovali zemědělství, především jeho propojení s ekologií, protože většinou panuje takový názor, že buď se dá dělat zemědělství ekologicky, a v tom případě v malém, anebo ve velkém, a v tom případě za použití hojného množství chemie. Já myslím, že v obou dvou dnešních případech, které jsme navštívili, a to jak zemědělské družstvo v Hrotovicích, tak tady, na farmě v Kožichovicích, jsme se mohli přesvědčit, že to jde dělat i jinak. V Zemědělském družstvu Hrotovice jsme byli navíc svědky něčeho, co by se dalo nazvat cirkulárním zemědělstvím. Zde mají nejenom živočišnou a rostlinnou výrobu, ale také produkují výrobky, které jdou na export, zpracovávají bioodpad na energie a chovají sumečka afrického, kterého dodávají do škol, domovů seniorů a dalších jako zdravou výživu. Celkově bych řekl, že to dnešní zaměření bylo právě na ochranu životního prostředí, na zdravé zemědělství, na odpovědnost nejednom k přírodě, ale také sami k sobě, abychom dokázali velice vyváženě posuzovat vliv zemědělství a lesnictví na naše životy a obráceně.

Celkově musím říct, že návštěva na Vysočině na mně zanechala opravdu velice příznivý dojem. Odvážím si řadu konkrétních poznatků, které budeme ještě zpracovávat a dále projednávat s jednotlivými ministry a s předsedou vlády. Například to, co trápí velkou část obcí v geografických periferiích republiky, a to je nedostatek pediatrů, nedostatek lékařů obecně, třeba zubařů, a také dostupnost ke specializovaným službám, které většinou jsou příliš daleko. To všechno jsou věci, které se opakují, ale určitě je budeme řešit na úrovni exekutivní.

Toť vše. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit příště na shledanou.

Petr Pavel, prezident republiky, Kožichovice, 26. května 2023