Vyjádření prezidenta republiky při tiskovém brífinku po jednání Bezpečnostní rady státu

12. dubna 2023

Dobré odpoledne, nebo raději podvečer,

já bych rád zdůraznil to, že jsem vždycky vnímal důležitost koordinace mezi hlavními ústavními činiteli, důležitost mít informace z první ruky a zároveň také to, že bezpečnost se zdaleka netýká pouze armády, policie, případně vězeňské služby nebo hasičů, ale že se prolíná všemi oblastmi. I z toho důvodu vnímám jako důležité, aby se prezident účastnil alespoň některých jednání Bezpečnostní rady státu, kde jsou projednávány do mnohem větších detailů některé problémy, které se týkají naší energetické bezpečnosti, zdravotní bezpečnosti, případně bezpečnosti související s migrací, ale třeba i pracovním trhem, protože to jsou všechno faktory, které výrazně ovlivňují celkový náhled na bezpečnost.

Pokud máme řešit naši bezpečnost v komplexu, tak je důležité, abychom jí rozuměli, abychom nacházeli stejné porozumění, a na základě toho pak přijímali rozhodnutí, která budou nejenom informovaná, ale také koordinovaná, protože jedině tak budeme působit důvěryhodně nejenom k vlastním občanům, ale také k našim zahraničním partnerům. O tom je i má účast na dnešním jednání Bezpečnostní rady státu, která je první po mé inauguraci a také, jak jsem se díval, první asi po osmi letech, kdy se prezident zúčastnil. Já si myslím, že nebude určitě nutné, abych se účastnil každé Bezpečnostní rady státu, ale kdykoli uvidím, že jsou projednávána témata, která by si vyžadovala moji přítomnost, nebo alespoň vyjádření názoru, tak se toho jednání rád zúčastním.

Dnes jsme se bavili opravdu o některých věcech, které souvisí se stabilitou jednotlivých bezpečnostních sborů v souvislosti s jejich početními stavy, protože je to docela problematická věc. V době, kdy máme asi nejnižší nezaměstnanost v Evropě, dlouhodobě nízkou i na naše poměry, je samozřejmě velice složité pro bezpečnostní síly vytvořit dostatečně konkurenceschopné pobídky tak, aby udržovaly své stavy v žádoucím počtu.

Myslím si, že bude také důležité, abychom se bavili o otázkách souvisejících se zajištěním energetické bezpečnosti, a s tím souvisí například i situace našich rafinerií. Do budoucna o tom určitě bude vedena debata.

Jsem moc rád, že jsem se dnes mohl zúčastnit, a budu se těšit na další jednání.

Petr Pavel, prezident republiky, Úřad vlády České republiky, 12. dubna 2023