Vyjádření prezidenta republiky při tiskovém brífinku v kampusu Ostravské univerzity

28. března 2023

Dobré odpoledne,

já bych využil toho, že se nacházíme na půdě Ostravské univerzity, a nejenom připomněl, že dnes je Den učitelů, ale také to, že jeden z hlavních problémů tohoto kraje, ale i dalších dvou tak zvaně strukturálně postižených krajů, je vzdělávání. Vzdělávání jako jeden z důležitých faktorů, jak udržet především mladé lidi v regionu a nedopustit jejich postupné vylidňování. Proto jsem moc rád, že jsem se mohl podívat do tohoto nového kampusu, který byl otevřen teprve před měsícem. Jak jsem byl informován, tak jsem vůbec první prezident, který se na Ostravské univerzitě kdy vyskytl, což mě také těší. Zároveň vnímám to, že tady se nám propojuje nejenom vzdělávání, ale také naprosto jasný, promyšlený a strategický přístup kraje ke vzdělávání a propojování vzdělávání s výzkumem, což samozřejmě potom má zase dopad na průmysl, který sem může přitáhnout lidi z regionu, z republiky, ale i ze světa. Má celkově vliv na řadu dalších faktorů kvality života, a tedy pozvednutí těchto regionů. Předtím jsme se zastavili na gymnáziu ve Frýdku-Místku, kde jsme měli besedu se studenty podobně zaměřenou jako tady, to znamená na vzdělávání a kvalitu života pro mladé lidi.

Možná bych ještě na závěr připomněl jednu věc, a sice stávku, která byla dnes provedena na téma disproporcí hodnocení učitelů na filozofických fakultách. K tomu bych rád řekl jenom to, že naprosto souzním s tím požadavkem, který byl vznesen, protože si nemyslím, že by bylo systémově správné, aby byli učitelé některých fakult, konkrétně filozofických fakult, hodnoceni za stejnou práci hůře než jejich kolegové z ostatních fakult. Vítám krok ministra školství, který rozhodl o dodatečných financích ve výši devíti set milionů korun na kompenzaci toho problému, ale to je řešení pouze pro tento rok. Dále je důležité, aby Ministerstvo školství ve spolupráci s univerzitami promyslelo systémové řešení, které tuto disproporci do budoucna odstraní, a přispěje tak nejenom k rovnoměrným výdajům na regionální školství a vysokoškolské vzdělávání, ale také si pohlídá to, že rozdělování peněz uvnitř univerzit bude na základě klíče, který bude spravedlivý.

Tolik k těm dvěma návštěvám, které proběhly od mého jednání s panem hejtmanem, a teď je případně prostor pro vaše dotazy. 

Petr Pavel, prezident republiky, Ostrava, 28. března 2023