Vyjádření prezidenta republiky při zahájení Bavorsko-českých týdnů přátelství

19. května 2023

Dovolte mi říci, že je pro moji ženu Evu a pro mě opravdu ctí a velkou radostí být tady dnes s vámi. Mimořádně si vážíme toho, jak pozitivní a vstřícná je tu atmosféra. Ještě jednou za to moc děkujeme.

Byla tu zmíněna železná opona. Já bych začal krátkou poznámkou. Zaznělo, jako dítě jsem měl možnost si na Trojmezí na ni sáhnout. My jsme z naší strany ani tuto možnost neměli. Já jsem sám se narodil kousek odsud v Plané u Mariánských lázní a žil jsem v malinké vesničce Milíře u Tachova. Už samotná tato vesnička byla za závorou, kam běžní občané tehdy Československa mohli jenom na pozvání. Za naším domem byla další závora, za kterou už se dostali jenom ti zmínění pohraničníci, takže my jsme ani za tu železnou oponu, k vám, do Bavorska, neměli možnost vidět. Je moc dobře, že už dnes žádná železná opona není a my sem můžeme přijet na návštěvu k přátelům bez jakéhokoli omezení.

Rád bych také řekl, že česko-bavorské vztahy jsou v současné době nejlepší v historii, kterou známe. Tato kvalita není určitě samozřejmostí. Pracovalo a pracuje na tom mnoho lidí, někteří z nich jsou i v tomto sále, a patří jim za to velký dík a ocenění. Intenzitu vzájemných vztahů podtrhuje také skutečnost, že jsem tu během posledních deseti dní již druhým vysokým představitelem České republiky po premiérovi, který navštívil Regensburg asi před deseti dny. Region, tedy nejenom Bavorsko, ale i Mnichov, jsou mi blízké mimo jiné i tím, že sem poměrně často jezdím. V poslední době jsem se účastnil několikrát Mnichovské bezpečnostní konference. Byla to první mezinárodní akce, které jsem se účastnil jako nově zvolený prezident České republiky a kde jsme se také s panem ministerským předsedou potkali. Takže on byl jedním z prvních státníků, se kterými jsem po zvolení jednal.

Je potřeba říci, že mám vztah i k sousednímu Karlovarskému kraji, nejen z těch důvodů, které jsem zmínil, tedy blízkých mému dětství, ale také proto, že je to region, který, jak my říkáme, je strukturálně poznamenán minulostí a řeší řadu problémů. Proto také byl prvním krajem, který jsem ve své funkci navštívil, a mám velkou snahu řešit problémy, které tento kraj řeší. Mnoho z nich se samozřejmě dá řešit jenom ve spolupráci s partnery za hranicí, tedy s vámi. Jsem moc rád, že tato spolupráce se velice slibně rozbíhá.

Současná situace v Evropě nám však také ukazuje, jak důležité jsou dobré sousedské vztahy a budování partnerství. Jenom nedaleko od nás, vlastně na východní hranici Evropské unie a NATO, zuří velice barbarská válka. Já jsem měl před dvěma týdny možnost na vlastní oči vidět, jak obrovské škody působí nejenom na životech lidí, ale také na materiálních hodnotách. Člověk si přitom uvědomí, kvůli jak malicherným příčinám mnohdy války vznikají. Myslím si, že je důležité, abychom v této situaci drželi pohromadě, abychom si byli vědomi hodnot, na kterých leží nejenom naše země, ale i celé naše evropské, demokratické společenství, a abychom nacházeli cesty, jak tyto hodnoty udržet. Na Ukrajině bojují nejen za svoji nezávislost, samostatnost a suverenitu, ale bojují i za tyto hodnoty. Já proto využívám každé příležitosti, abych apeloval na všechny naše partnery, abychom udrželi podporu Ukrajině nejen pokud jde o uprchlíky, kteří nacházejí útočiště v našich zemích, ale abychom také Ukrajinu podporovali v jejich spravedlivém boji, který, jak jsem již řekl, je, sice nepřímo, ale také naším bojem, protože pokud by prohrála Ukrajina, prohráli jsme svým způsobem my všichni.

Jsem vděčný bavorské vládě za úroveň spolupráce, kterou máme, za otevřenost a za vstřícnost při řešení společných problémů. Měli jsme možnost ověřit si to, jak už bylo řečeno, při nedávné pandemii, kdy jsme velice vstřícně a konstruktivně společně řešili mnoho problémů, ať už se týkaly zdravotnictví, ekonomiky, energií, léků a dalších věcí. Musím říct, že tato spolupráce opravdu fungovala velice dobře. Kromě toho se také ukázalo, jak důležité je zachovat otevřené hranice. Týká se to desítek tisíc lidí podél hranice mezi Českou republikou a Německem, kteří pracují na německé straně, a samozřejmě pro stabilitu regionu je to mimořádně důležité. Proto považuji za extrémně důležité, abychom právě na otevřených hranicích neustále společně pracovali, a to i za ztížené situace, kdy dochází k růstu migrace. Vždycky je lepší společně hledat řešení než hranice znovu zavírat. V Bavorsku také žije mnohem více českých občanů než ve všech ostatních spolkových zemích dohromady, a i proto je pro nás velice důležité, abychom právě mezi Českou republikou a Bavorskem udržovali co nejlepší vztahy.

Když se podívám zpět do historie, tak my sdílíme neuvěřitelné bohatství v průběhu víc než tisíce let, kdy žijeme v sousedství. Naše historie je vzájemně propletena. Těžko si představit českou historii bez německých spoluobčanů nebo krajanů. Samozřejmě, v minulosti ne vždy ta historie byla přívětivá. Byla období, kdy jsme měli vztahy velice napjaté. Já jsem moc rád, že tyto temné stránky historie jsme již překonali. Je ale důležité nezapomínat příčiny, které k těm temným obdobím vedly, protože pokud bychom na ně zapomněli, pokud bychom umožnili, aby kdokoli se špatným úmyslem tyto příčiny živil, pak bychom mohli čelit stejným důsledkům. To rozhodně není v našem zájmu. V tomto kontextu také velice vítám posun, ke kterému v posledních letech došlo v Sudetoněmeckém krajanském sdružení, a za to bych velice rád osobně poděkoval Berndu Posseltovi, protože si toho opravdu velice vážím.

Rád bych také ocenil výsledky partnerství a spolupráce mezi českými a bavorskými školami, a to včetně těch vysokých. Vítám podporu jazyka na obou stranách a výměny, ke kterým přes hranice dochází. Já považuji studenty za naše neocenitelné partnery při hledání sebevědomého, a přitom velice citlivého vztahu ke společné minulosti, ale hlavně k budoucnosti v rámci Evropy, která bude různými formami více integrovaná. Velmi oceňuji, že Bavorsko-české týdny přátelství kladou velký důraz právě na kontakty mezi mladými lidmi.

Velký potenciál v česko-bavorské spolupráci vidím také ve vědě, výzkumu a inovacích, což se nakonec promítlo i v debatách, které zde vedl předseda vlády Petr Fiala. Podepsal memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje kosmických technologií. Máme co nabídnout i v řadě dalších oblastí. Věřím tomu, že oblast výzkumu, vědy a inovací opravdu přináší řadu příležitostí. Vidíme prostor v rozvoji například využití vodíku, případně v možnosti využití stávajících plynovodů pro budoucí transport vodíku. Vidím také velký potenciál v rozvoji dopravní sítě, a to nejenom té silniční a dálniční, propojení české dálniční sítě s bavorskou, ale také v elektrifikaci železnice, která by významně přispěla k propojení obou regionů, k výměně lidí a také by výrazně pomohla české transformaci, která teď začíná. Tuto spolupráci rozhodně nevnímám jako povinnou zdvořilost, ale vnímám ji jako naprosto základní předpoklad rozvoje skutečného plnohodnotného partnerství.

Chtěl bych poděkovat všem organizátorům za přípravu těch dvanácti týdnů, protože za tím stojí opravdu velké množství práce. Věřím tomu, že ty týdny budou zábavou, ale také poučením pro mnoho lidí, kteří se těchto akcí zúčastní na obou stranách. Jsem přesvědčen, že celý tento projekt přispěje k prohloubení česko-bavorských vztahů, a také si troufám vyslovit naději, že možná založí pěknou tradici, která bude hodna následování.

Na závěr mi dovolte říci jedno takové rčení. Věřím, že existuje nejenom v českém, ale i v německém jazyce. Tam, kde je vůle, tam je i cesta. Já věřím tomu, že ta dobrá vůle je dnes na obou stranách a že budeme schopni nacházet další a další cesty, jak naše partnerství prohloubit a pracovat na společné budoucnosti a zavření všech nepříjemných kapitol z minulosti.

Petr Pavel, prezident republiky, Selb, 19. května 2023