Vyjádření prezidenta republiky pro média při návštěvě Izraele

16. ledna 2024

Dnešní program jsme zahájili na hraničním přechodu Erez mezi Gazou a Izraelem, který je zároveň místem, kde sídlí malá izraelská posádka, jejímž úkolem bylo zajišťovat vojensko-civilní spolupráci mezi izraelskými autoritami a územím Gazy, ale zároveň zajišťuje i spolupráci s územím Západního břehu. Náplní práce této jednotky bylo nejenom spolupracovat s palestinskými autoritami, ale také zajišťovat přechod Palestinců, kteří jezdili do Izraele za prací, rozvojové programy pro palestinské obyvatelstvo včetně zásobování pitnou vodou, rozvoj zemědělství, stavbu nových projektů, škol. V podstatě to nebyla ani tak moc vojenská jednotka, jako spíše jednotka správní. Zároveň tento přechod byl svědkem první etapy útoku 7. 10., kdy ozbrojenci Hamásu zaútočili na tuto malou základnu. Několik vojáků zabili, několik odvlekli do zajetí, dva z nich potom byli nalezeni po čase mrtví v Gaze. Zároveň vojáci, kteří se tam bránili, byli svědky i útoku na civilisty v okolí, protože v okolí se nachází několik kibuců, které byly také cílem útoku ozbrojenců a byly vlastně první na ráně toho brutálního útoku, který se odehrál 7. října.

To, co mě na místě zajímalo nejvíc, bylo to, jaký velký je rozpor mezi tím, jak vnímáme působení izraelských ozbrojených sil v Gaze a nutností poskytovat humanitární asistenci palestinským civilistům. A rozsah pomoci, kterou poskytuje izraelská armáda, ale kterou poskytovala i dříve, je enormní a v naprosté většině se o něm ani vlastně neví. Izrael i v dnešní době dodává do Gazy pitnou vodu, paradoxem je, že často opravené potrubí, které má dodat vodu palestinským civilistům, vzápětí zničí Hamás, protože prostě nechce, aby Izrael byl ten, kdo dodává humanitární pomoc. To dává jasně najevo, jaký asi je přístup Hamásu a jaký je jeho zájem. Myslím, že je na místě férově posuzovat, jaká je péče poskytovaná palestinským civilistům a jak jejich zájmu slouží, nebo spíše neslouží Hamás.

Dále jsme se přesunuli sem do Beerševy, kde je centrum Izraelské kybernetické bezpečnosti a obrany, ve kterém jsme se seznámili nejenom s tím, jak Izrael zajišťuje kybernetickou bezpečnost pro celý Izrael, ale zároveň jak spolupracuje s ostatními aktéry. A jedním z těchto aktérů je i náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je jedním z několika málo strategických partnerů izraelských odborníků. Já jsem hrdý na to, že zrovna s nimi dnes podepsali memorandum o porozumění, které nás řadí do opravdu elitní skupiny států, které se zabývají na špičkové úrovni kybernetickou bezpečností, která se stává stále více a více důležitou pro ochranu našich zájmů, a to nejenom před kybernetickými útoky individuálních aktérů, ale i státních aktérů nebo také nestátních, jako jsou různé teroristické organizace. A i tady jsme měli možnost se přesvědčit, jak dramaticky narostly kybernetické útoky od 7. října, nejenom proti izraelským institucím, ale obecně i proti dalším státům, které jakýmkoliv způsobem vyjadřují podporu Izraeli. Jsem moc rád, že jsem to mohl vidět na vlastní oči, protože si mohou dělat reálný obrázek nejenom o situaci související s humanitární pomocí, ale také o situaci, která se týká kybernetické bezpečnosti a tím pádem bezpečnosti nás všech.

Petr Pavel, prezident republiky, Izrael, 16. ledna 2024