Vyjádření prezidenta republiky pro novináře při mediálním brífinku 

18. září 2023

 

Já jsem moc rád, že tuhle cestu mohu absolvovat. Pro mě je to nejen první návštěva New Yorku, ale také první návštěva v OSN a na Valném shromáždění. Myslím si, že by bylo dobře, aby každý, kdo chce mluvit v OSN, alespoň trochu se o něm dozvěděl, a pokud možno měl možnost navštívit Valné shromáždění, aby věděl, o čem to je. Na první pohled to působí trochu zmateně jako Babylon. A on to taky trochu Babylon je, protože 193 zemí, každá se svým jazykem, každá se svojí kulturou a problémy, rozhodně nepřispívá k obrázku, který by byl nějak uspořádaný. Ale je to jediná globální organizace, která má možnost dostat k jednomu stolu, do jedné místnosti lidi ze všech kontinentů, a která se zabývá věcmi, které pro řadu věcí nejsou tak automatické jako jsou pro nás. Především tedy mír a bezpečnost, udržitelný rozvoj, lidská práva a práva nebo vláda práva obecně. Dá se říct s jistou nadsázkou, že čím lépe si stojí země v těchto kategoriích, tím méně mají pocit, že ho vlastně potřebují.  To je třeba případ České republiky, kdy se často díváme na OSN jako na něco, bez čeho bychom se obešli, a nebo něco, co by mělo rozhodně fungovat mnohem lépe. Na druhou stranu, když se na to podíváme z toho globálního pohledu, tak například v posledním hodnocení cílů udržitelného rozvoje se Česká republiky ze 166 hodnocených zemí objevila na osmém místě, což by asi těžko od nás někdo očekával, ale svědčí to o tom, že v naší zemi se opravdu ve srovnání se zbytkem světa nežije špatně, a že bychom někdy měli věnovat čas tomu, abychom se rozhlédli po světě, jaké problémy řeší jinde, a teprve potom se prakticky dívali na naší vlastní zemi. Ten dnešní summit byl právě o těch cílech udržitelného rozvoje, které byly stanoveny před osmi lety v roce 2015 na období patnácti let, tedy do roku 2030. Jmenuje se to vlastně Agenda 2030 a v rámci této agendy měly být naplněny cíle, které měly výrazně zlepšit podmínky pro život v řadě zemí světa, kde se dnes žije velice těžko. S ohledem na pandemii covidu, probíhající válku na Ukrajině a také důsledky klimatické změny jsou tyto cíle v současné době plněny v nejlepším asi na patnáct procent.  I proto byl svolán tento summit, aby všem zemím připomněl, že je potřeba se naplňování těchto cílů velice intenzivně věnovat, protože jakékoliv zpoždění by mohlo vést k tomu, že problémy budou potom ještě mnohem hlubší a jejich odstraňování by nás mohlo stát ještě mnohem víc, než je tomu teď. A k tomu byl ten dnešní summit zaměřen.  
 

 

Petr Pavel, prezident republiky, New York, 18. září 2023