Zdravice prezidenta republiky Petra Pavla u příležitosti pražské konference předsedů evropských parlamentů

24. dubna 2023

Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážené předsedkyně a předsedové národních parlamentů, vážení členové delegací, vážené dámy a pánové,

je mi ctí přivítat vás zde na Pražském hradě, na místě, na které jsme tolik hrdí, u příležitosti vaší každoroční konference. Konference, jejímž cílem je šíření demokracie prostřednictvím dialogu, konzultací a lepšího porozumění.

Žijeme v době, která je nesmírně obtížná kvůli nesčetným krizím a výzvám. Z nich stojí na prvním místě agresivní válka Ruska proti suverénní Ukrajině. Tato válka způsobila přesun milionů lidí, milionů uprchlíků do mnoha zemí, a samozřejmě mnoho utrpení. Zničila ekonomiku. Postihla globální trh, v mnoha zemích způsobila krizi v dodávkách energie, a její konec je stále v nedohlednu.

Po celém světě také čelíme výzvám mnoha autoritářských režimů. V mnoha oblastech stojíme tváří v tvář stále asertivnější Číně. Stejně ale čelíme svým interním problémům, protože demokracie není prosta problémů. Jak říkal Winston Churchill: “Demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli."

Demokracie není bez chyb, proto se o ni musíme starat. A v čele tohoto boje za zdravou demokracii stojíte vy, lidé, kteří mají na starost legislativu evropských zemí. Vy jste strážci demokracie. A my potřebujeme zdravou demokracii, potřebujeme větší spolupráci, hlubší porozumění, a nakonec i větší jednotu. Rád bych vám všem poděkoval za práci, kterou jste odvedli, a rovněž za práci, která nás ještě čeká. Přeji vám ve vašem úsilí vše nejlepší.

Přeji vám příjemný večer. Děkuji.

Petr Pavel, prezident republiky, Španělský sál, Pražský hrad, 24. dubna 2023