Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím