Kontakt

Vojenská kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

tel.: +420 224 373 291
e-mail: [email protected]
datová schránka ID: hjyaavk