Organizační struktura

Znak VKPRPočty Vojenské kanceláře jsou stanoveny, v souladu s §6 zákona číslo 219/1999 Sb., vládou České republiky. Organizační složení je stanoveno tabulkami mírových a válečných počtů schválenými prezidentem republiky.

V čele Vojenské kanceláře je náčelník, kterého, v souladu s §5 zákona číslo 219/1999 Sb., jmenuje a odvolává prezident republiky, a který je podle §25 uvedeného zákona prezidentu republiky přímo podřízen.

Náčelník Vojenské kanceláře ustanovuje do funkcí příslušníky Vojenské kanceláře a jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže.

Vůči vojákům Vojenské kanceláře a vojákům Hradní stráže má podle §8 zákona číslo 219/1999 Sb. oprávnění jako ministr obrany stanovená zvláštními právními předpisy (zák. č. 220/1999 Sb., zák. č. 221/1999 Sb.).

Vojenská kancelář prezidenta republiky je tvořena 1. a 2. úsekem:

Organizační struktura VKPR