Návštěva Moravskoslezského kraje

29. března 2023

Prezident Petr Pavel jel na první návštěvu po inauguraci do Moravskoslezského kraje. Navázal tak na svůj předvolební slib, že spolupráci s regiony bude věnovat velkou pozornost a začne právě návštěvou strukturálně postižených krajů.  

“V Moravskoslezském kraji jsem se chtěl dozvědět více detailů k tomu, jak se daří řešit specifické problémy související například s transformaci pohornické krajiny, regionálním rozvojem, nezaměstnaností a kvalitou ovzduší. Kromě problémů  je tady ale i spousta příkladů dobré praxe, které mohou být pro ostatní inspirací,” uvedl prezident Pavel. Návštěvu zahájil v úterý v Ostravě na setkání s vedením kraje.

Jedním z hlavních témat dvoudenní cesty do regionu byl význam vzdělání a jeho vliv na zvyšování kvality života, ale také faktoru, jak udržet mladé lidi v regionu. Právě s vylidňováním se region vážně potýká. Prezident o tom v úterý mluvil se studenty Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, kam ho doprovodila i manželka Eva Pavlová, a následně i s učiteli a studenty Ostravské univerzity. “Ve spoustě zemí už pochopili, že vzdělání je priorita, a my máme nejvyšší čas, abychom ke vzdělání začali přistupovat jinak – investovali do něj a posuzovali vše, co děláme v tomto ohledu tak, že tím připravujeme mladé lidi na budoucnost,“ řekl Petr Pavel.

Zaměstnanost v regionu rezonovala při návštěvě nošovické automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech, ale i při setkání s horníky Dolu Darkov Diamo. Zatímco v automobilce byl prezident svědkem inovačních trendů a vývoje, v Dole Darkov se horníci musí vyrovnat s postupným zavíráním dolů. “Je to nepříjemné období, ale nemusí to být smutná událost, pro většinu práce ještě na dlouho bude, pro některé z vás to může být nová příležitost,” řekl Pavel na setkání s horníky. Prezident Petr Pavel je po Václavu Havlovi po více než 30 letech prvním prezidentem, který sfáral do některého z dolů v Ostravsko-karvinském revíru. Středeční program prezident uzavřel jednáním s primátorem a dalšími zástupci města Karviná, a také diskusí s iniciativou Dokořán, která usiluje o zvyšování kvality života na Karvinsku.

Na cestě do Moravskoslezského kraje prezidenta doprovázela  i manželka Eva. V jednom ze dvou separátních bodů programu se i ona věnovala školství, v rámci oslav Dne učitelů v Ostravě pedagogům poděkovala. „Vzdělávání dětí považuji za klíčovou profesi v naší zemi. Kvalita pedagogické práce má zásadní dopad na formování budoucích generací,” vysvětlila Eva Pavlová i v reakci na to, že právě vzdělávání bude jedním z jejích příštích témat. “V rychle se měnícím světě nároky na pedagogy i děti stále rostou, jak se ukázalo mimo jiné během období covidu. Z pedagoga se stává multioborový pracovník, který kromě předávání znalostí musí dobře rozumět dětské duši a adaptovat se na nové technologie a přístupy, uvedla Eva Pavlová.

V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě paní Pavlová s vedením a zaměstnanci mluvila o hrazení péče pro seniory,  mezihraniční spolupráci a trendech využívání těchto sociálních služeb. “Jeli jsme cíleně tam, kde systém funguje, abychom zjistili proč a mohli dobré zkušenosti předávat dál. Jde mimo jiné i o to, že práci tam lidé dělají ze srdce a z přesvědčení”. Svůj program zakončila prohlídkou empírového zámku Fryštát v Karviné.

Program návštěvy naleznete zde.

Kabinet manželky prezidenta republiky