Žádost o záštitu

Podání žádosti o záštitu: 

Žádost o záštitu je možné podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím formuláře „Žádost o záštitu“  (žádost ve formátu DOCX).

Vždy je potřeba vyplnit veškeré náležitosti elektronického formuláře. Nedostatečné či chybějící informace mohou být důvodem pro neposkytnutí/neudělení záštity.

Formulář je třeba uložit do počítače a ve finální vyplněné podobě spolu s dalšími přílohami, jako je např. zpracovaný projekt, návrh propagačních materiálů, brožura k akci, zaslat na emailovou adresu zc.darh@DPtenibak. 

Bližší informace o záštitách naleznete zde.