Informace uveřejněné podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím